Oferta

ZAKRES USŁUG BUDOWLANYCH

budowa_drogi_ico

Budowa i remont nawierzchni

 • roboty rozbiórkowe każdej nawierzchni
 • wykonanie podbudowy każdego rodzaju
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, granitowej, płytek betonowych i nawierzchni bitumicznych. Ustawienie krawężników betonowych, granitowych i obrzeży.
 • kanalizacja_ico

  Roboty wodno-kanalizacyjne

 • wykonujemy kanalizację deszczową, sanitarną
 • odwodnienie dróg, ulic, placów, parkingów w tym regulacja kratek i włazów

 • roboty_ziemne_ico

  Rekultywacja składowisk odpadów, roboty ziemne, budowa stawów

 • wykopy
 • profilowanie skarp
 • transport_ico

  Transport lokalny

 • transport kruszyw i podsypek
 • transport czarnoziemu

 • mala_arch_ico

  Mała architektura

 • alejki chodnikowe
 • ustawianie ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury
 • ogrodzenia
 • palisady
 • kwietniki
 • tereny_zielone_ico

  Kształtowanie terenów zieleni

 • zakładanie i pielęgnacja trawników
 • sadzenie drzewek, krzewów i kwiatów
 • ręczne i mechaniczne profilowanie terenu

 • rozbiorki_ico

  Rozbiórki budynków

 • rozbiórka budynków i innych elementów
 • wywóz i utylizacja gruzu i innych odpadów z rozbiórki
 • odsniezanie_ico

  Odśnieżanie

 • odśnieżanie ulic, dróg, dróg dojazdowych, chodników, parkingów
 • ręczne i mechaniczne
 • wywóz śniegu
 • WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWALNEGO

  wynajem_ico
 • ładowarka CAT o masie 6 ton
 • samochody ciężarowe od 2 do 4 osi
 • samochody ciężarowe m.in. 8X8 poj. ład. 26 m3. Na terenie budowy ładowność ok. 30 ton i więcej
 • koparki gąsienicowe i kołowe
 • ładowarki, bobcaty, walce i inne maszyny drogowe z operatorami